громадська організація «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»

ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України» була заснована у 1934 році і є найстарішою та найбільшою професійною громадською організацією у галузі неврології, психіатрії, наркології та суміжних спеціальностей в України. Асоціація об’єднує як науковців, так і практичних лікарів; вона налічує 14 регіональних осередків і велику кількість індивідуальних членів по всій Україні. З 1993 року Асоціація видає щоквартальний науковий журнал «Український вісник психоневрології».
Дуже важливою рисою Асоціації є її комплексна структура, яка дозволяє підтримувати щільну міждисциплінарну співпрацю між неврологами, психіатрами, наркологами, нейрофізіологами, медичними психологами та іншими фахівцями, а також між науково-дослідними інститутами, профільними кафедрами вищих навчальних закладів та установами практичної охорони здоров’я.
Головними напрямками діяльності Асоціації є всебічне вивчення нервових, психічних та наркологічних захворювань, розвиток підходів та стандартів лікування, впровадження їх у практичну охорону здоров’я, підвищення кваліфікації фахівців та освітні заходи для суспільства, підтримка молодих вчених, реформування системи надання психіатричної допомоги в країні, захист прав пацієнтів та фахівців охорони здоров’я. Асоціація бере активну участь у розробці протоколів надання медичної допомоги, нормативних документів, а також нових законодавчих актів, що стосуються психічного здоров’я.
Асоціація має широкі міжнародні зв’язки і є колективним членом низки провідних світових та європейських професійних асоціацій, у тому числі:
• Всесвітньої психіатричної асоціації (ВПА),
• Європейської психіатричної асоціації (ЄПА),
• Європейської академії неврології (ЄАН),
• Психіатричної асоціації Східної Європи та Балкан (ПАСЄБ),
• Міжнародної асоціації дитячої та підліткової психіатрії та суміжних спеціальностей (МАДППСС).
Асоціація провадить довгострокові спільні проекти, як науково-практичні, так і освітні, у галузі неврології, психіатрії та наркології з провідними фахівцями із зарубіжних країн, зокрема зі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та ін.
Щорічно Асоціація збирає представників з усіх регіонів України, а також зарубіжних фахівців, на своїх симпозіумах та науково-практичних конференціях, присвячених найбільш актуальним проблемам сучасної психоневрології, а кожні 5 років організує Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України.

Президія Правління ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»

вул. Академіка Павлова, 46

61068, Харків, Україна

тел.: (057) 725 58 13; (057) 725 58 16

факс: (057) 725 58 13; (057) 738 33 87

e-mail: inpn@ukr.net

Документи

Статут АНПН

Тип файлу: pdf

Статус файлу: активний

Положення про оцiнку заходiв безперервного професійного розвитку АНПН України

Тип файлу: pdf

Статус файлу: активний

Положення про запобiгання конфлiкту iнтересiв АНПН України

Тип файлу: pdf

Статус файлу: активний

Методологiя оцiнювання набутих знань АНПН України

Тип файлу: pdf

Статус файлу: активний

Заходи

Картка заходу 26-27 січня 2023 року, м. Дніпро

Тип файлу: docx

Статус файлу: активний

Картка заходу 17-18 березня 2023 року

Тип файлу: docx

Статус файлу: активний

Картка заходу 24-25 травня 2023 року

Тип файлу: docx

Статус файлу: активний

Картка заходу 24-25 листопада 2023 року

Тип файлу: docx

Статус файлу: активний

Партнери