Відділ клінічної та соціальної наркології

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Відділ займається вивченням проблем сучасної наркології та наданням лікувально-профілактичної допомоги особам із залежністю від хімічних та нехімічних речовин, азартних ігор. Основні напрямки наукової діяльності:  Дослідження у динаміці особливостей когнітивних функцій у осіб з алкогольною залежністю в умовах соціального стресу.  Виявлення клініко-психопатологічних, нейрофізіологічних і біохімічних параметрів, що пов’язані із когнітивним функціонуванням у осіб із алкогольною залежністю в умовах соціального стресу.  Дослідження поточного емоційного стану та способів емоційного реагування в стресовій ситуації у осіб із алкогольною залежністю та їх співзалежних родичів.  Виявлення впливу клініко–психопатологічних та нейрофізіологічних факторів на опосередковані прояви процесів нейропластичності.  Визначення критеріїв оцінки впливу особливостей когнітивного функціонування на ефективність лікувально-реабілітаційного процесу у осіб із алкогольною залежністю та їх клініко-психопатологічних та нейрофізіологічних і біохімічних корелятів.  Розробка та апробація тактики надання медико-психологічної допомоги, що спрямована на оптимізацію когнітивних функцій та формування адаптаційних навичок у осіб з алкогольною залежністю в умовах соціального стресу. Основні напрямки клінічної діяльності: – Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю (F 10). – Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання тютюну (F 17). – Патологічна пристрасть до азартної гри (F 63.0).

Співробітники

Мінко

Олександр

Іванович

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ клінічної та соціальної наркології

Маркозова

Любов

Михайлівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Гольцова

Світлана

Вікторівна

посада: Провідний інженер

науковий ступінь:

вчене звання:

Бараненко

Олексій

Валерійович

посада: старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання:

Відділ клінічної та соціальної наркології

Лісна

Наталя

Миколаївна

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат психол. наук

вчене звання: