Відділ медицини сну

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

З часу заснування основним напрямком роботи відділу було вивчення порушень адаптації у різних категорій пацієнтів та здорових осіб в залежності від дії різних зовнішніх та внутрішніх чинників. На сучасному етапі у відділі нейропсихокібернетики проводяться клінічні, електрофізіологічні, полісомнографічні, нейропсихологічні та психодіагностичні обстеження різних категорій неврологічних хворих різного віку в рамках наукових досліджень (методи адаптуються в залежності від цілей і завдань конкретної тематики), для уточнення клінічного діагнозу та розробки індивідуальних реабілітаційних програм.

Співробітники

Забродіна

Людмила

Петрівна

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Кандидат біол.наук

вчене звання: -

Відділ медицини сну

Міщенко

Тамара

Сергіївна

посада: Головний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед.наук

вчене звання: Професор

Відділ медицини сну

Бовт

Юлія

Вікторівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Волошин-Гапонов

Іван

Костянтинович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Ст.наук.співроб. (доцент)

Відділ медицини сну

Коршняк

Володимир

Олексійович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор медичних наук

вчене звання: Старший науковий співробітник

Відділ медицини сну

Привалова

Наталія

Миколаївна

посада: старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат психол.наук

вчене звання: -

Відділ медицини сну

Сухоруков

Віктор

Вікторович

посада: Молодший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: -

Відділ медицини сну

Боровик

Євгеній

Вікторович

посада:

науковий ступінь:

вчене звання: