Відділення пограничної психіатрії

Клінічне відділення

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Відділення пограничної психіатрії є лікувально-практичним структурним підрозділом інституту та являє собою базу для проведення клінічних досліджень, розробок, апробації та впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, надання спеціалізованої медичної допомоги хворим.
Відділ пограничної психіатрії виконує клінічні дослідження на вивчення сучасних механізмів та закономірностей формування невротичних розладів, визначення діагностичних критеріїв та принципів лікування.
У відділенні проводиться лікування пацієнтів з невротичними розладами, органічними, неврозоподібними розладами, біополярними афективними розладами, шизофренії (без ознак ауто- та гетероагресивної поведінки).

ГАЛЕРЕЯ ПІДРОЗДІЛУ

Співробітники

Теренковський

Дмитро

Іванович

посада: завідувач відділення

науковий ступінь: кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділення пограничної психіатрії

Колядко

Світлана

Петрівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: доктор мед.наук

вчене звання: ст. науч. співроб. (доцент)

Відділ пограничної психіатрії
Відділення пограничної психіатрії

Явдак

Ірина

Олександрівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ пограничної психіатрії

Федченко

Вікторія

Юріївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор медичних наук

вчене звання:

Панько

Тамара

Василівна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Семікіна

Олена

Євгеніївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: старший науковий співробінтик, доцент

Теренковський

Дмитро

Іванович

посада: завідувач відділення

науковий ступінь: кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділення пограничної психіатрії