Клініко-діагностична лабораторія

Клінічне відділення

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

В лабораторії розроблена і функціонує система забезпечення якості виконання вимірювань, яка включає проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості вимірювань. Принципи системи наведені у Настанові з якості. Відповідальність за функціонування, внесення змін та доповнень до Настанови з якості, а також проведення коригувальних дій несе завідувач лабораторією. Лабораторія забезпечена приміщеннями, що відповідають санітарним нормам і кліматичним умовам, які забезпечують правильність виконання вимірювань і одержання достовірних результатів. Приміщення також відповідають правилам і вимогам охорони праці та протипожежної безпеки. Доступ до приміщень, де проводяться дослідження, а також умови доступу до приміщень осіб, що не віднесені до персоналу лабораторії, контролюється завідувачем лабораторією. Лабораторія забезпечена необхідними засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувальним обладнанням (ВО), допоміжним обладнанням (ДО), хімічними реактивами, стандартними зразками контрольних матеріалів та інструкціями до виконання методик. Лікарі та лаборанти мають вищі кваліфікаційні категорії.

Співробітники

Мерчанська

Ольга

Вікторівна

посада: завідувач лабораторією

науковий ступінь:

вчене звання:

Клініко-діагностична лабораторія

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

посада:

науковий ступінь:

вчене звання: