Консультативно-поліклінічне відділення

Клінічне відділення

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Консультативно-поліклінічне відділення є структурним підрозділом Інституту, в якому надається допомога за усіма напрямками роботи нашого закладу. У відділенні ведуть прийом невропатологи, психіатри, нейрохірург, дитячий невропатолог та дитячий психіатр. В разі потреби пацієнтів консультує нейроофтальмолог та психотерапевт, проводиться групова психотерапія. Необхідні обстеження проводяться в кабінеті функціональної діагностики. Допомогу пацієнтам з порушеннями мовлення надає логопед. Прийом у відділенні ведеться переважно за попереднім записом. Ми проводимо діагностику та надаємо рекомендації по лікуванню в амбулаторних умовах та при необхідності залучаємо для консультування діагностично складних пацієнтів провідних наукових спеціалістів інституту за профілем захворювання, а також направляємо пацієнтів для лікування в стаціонар Інституту.

ГАЛЕРЕЯ ПІДРОЗДІЛУ

Співробітники

Максимова

Людмила

Олегівна

посада: Завідувачка відділенням

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Маркозова

Любов

Михайлівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Пилипець

Олена

Юріївна

посада: старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання:

Відділ дитячої психоневрології та пароксизмальних станів

Сазонов

Сергій

Олександрович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ
Консультативно-поліклінічне відділення

Сапрун

Ігор

Петрович

посада: Лікар психотерапевт, психіатр

науковий ступінь: Кандидат медичних наук

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Азар`янц

Михайло

Костянтинович

посада: лікар - невропатолог

науковий ступінь: кандидат мед. наук

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Білик

Людмила

Ігорівна

посада: лікар - невропатолог

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Бобейко

Світлана

Ігорівна

посада: лікар - невропатолог

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Богач

Людмила

Іванівна

посада: Логопед

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Важова

Олена

Олександрівна

Марченко

Марина

Миколаївна

посада: лікар - психіатр

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Посохов

Павло

Миколайович

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Рубанова

Олена

Олегівна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Тарасова

Вікторія

Анатоліївна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання: