Кабінет медичної статистики

Клінічне відділення

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Кабінет медичної статистики є штатним підрозділом клініки і призначений для виконання встановлених та затверджених НАМН України та статистичними органами країни робіт по статистичному обліку, аналізу та виготовленню форм періодичної інформації, згідно із щорічним переліком НАМН України та Харківського обласного управління статистики. Штатний розпис щорічно узгоджується із головним лікарем клініки і затверджується директором інституту у складі осіб, кількість яких достатня для виконання встановлених функцій кабінету медичної статистики клініки на протязі року. Кабінет медичної статистики очолює завідуючий, за фахом лікар-статистик, що має достатній досвід роботи, спеціальну підготовку та відповідний стаж роботи, що дозволяє виконувати планові завдання по аналізу статистичних даних, а також вести спеціальні статистичні розробки за завданням керівництва Інституту.

Співробітники

Малишев

Михайло

Юрійович

посада: завідувач кабінету

науковий ступінь:

вчене звання:

Кабінет медичної статистики

Почепецька

Катерина

Олександрівна

посада: статистик медичний

науковий ступінь:

вчене звання:

Кабінет медичної статистики