Відділ пограничної психіатрії

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Відділ пограничної психіатрії є науково-практичним структурним підрозділом інституту і являє собою базу для проведення наукових досліджень, розробок, апробації та впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики і лікування, надання високо-кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим, а також для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та підвищення професійного рівня лікарів, медичних психологів.
Відділ пограничної психіатрії виконує наукові дослідження спрямовані на вивчення:
а) сучасних механізмів та закономірностей формування невротичних розладів, їх вікових, гендерних особливостей, патоморфозу, чинників розвитку резистентності, визначення діагностичних критеріїв та принципів лікування;
б) депресивних та тривожних розладів різного ґенезу, прогнозуванню їх перебігу та виходу;
в) профілактики суїцидальної поведінки при різних формах психічних розладів;
г) стану психічного здоров `я учасників АТО та ООС, мігрантів, ремігрантів та внутрішньо переміщених осіб;
д) можливостей різних варіантів фармако- та психотерапії у лікуванні психічних розладів;
е) чинників розвитку, психопатологічних проявів, перебігу первинного психотичного епізоду у пацієнтів з психічними розладами, діагностичних маркерів та критеріїв доманіфестного періоду психозу
Клінічна діяльність спрямована на надання допомоги хворим на невротичні розлади, органічні психічні розлади, депресивні розлади, біполярні афективні розлади, неврозоподібні форми шизофренії (без ознак ауто- та гетероагресивної поведінки).

ГАЛЕРЕЯ ПІДРОЗДІЛУ

Співробітники

Марута

Наталія

Олександрівна

посада: Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу пограничної психіатрії

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ пограничної психіатрії

Колядко

Світлана

Петрівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: доктор мед.наук

вчене звання: ст. науч. співроб. (доцент)

Відділ пограничної психіатрії
Відділення пограничної психіатрії

Семікіна

Олена

Євгеніївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: старший науковий співробінтик, доцент

Явдак

Ірина

Олександрівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ пограничної психіатрії

Каленська

Галина

Юріївна

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат психол. наук

вчене звання:

Федченко

Вікторія

Юріївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор медичних наук

вчене звання:

Панько

Тамара

Василівна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Петренко

Олександр

Леонідович

посада: Провідний інженер, Системний Адміністратор

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ пограничної психіатрії
Відділ променевої діагностики