Захист дисертації 28.12.2018

Тип події

Засідання Спеціалізованої ради

Час початку

28.12.2018 10:00

Час закінчення

28.12.2018 14:00

Анонс події

ЗАВОРОТНИЙ В ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія
Тема: ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ)

РОМАШ ІВАН РОМАНОВИЧ
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 – «психіатрія».
Тема: ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ АТИПОВИХ НЕЙРОЛЕПТИКІВ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ