Бобат концепт

Побудована на точному функціональному аналізі здібностей людини витримувати статичні та динамічні навантаження і враховувала етапи онтогенетичного розвитку

Нейром`язова реабілітація (кінезіотерапія)

Сутність методики полягає в активації системи глибоких (локальних) м`язів.