Енцефалографія (ЕЕГ)

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ

На ЕЕГ реєструється електрична активність мозку, яка генерується в корі, синхронізує та модулює таламусом і ретикулярними активуючими структурами.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

Електроенцефалограма відображає сумарну активність великої кількості клітин мозку та складається з багатьох компонентів. Аналіз електроенцефалограми дозволяє виявити на ній хвилі, різні за формою, постійності, періодам коливань і амплітудою (вольтажу). У здорової дорослої людини, що знаходиться в стані спокою, на ЕЕГ зазвичай виявляються: а) альфа-хвилі, які характеризуються частотою 8-13 Гц і амплітудою 30-100 мкВ, вони симетричні, сінусообразної форми, краще виражені при закритих очах пацієнта, переважно визначаються в потилично-тім`яної області; ці хвилі наростають і зменшуються спонтанно і зазвичай швидко зникають, коли пацієнт зосереджує увагу або відкриває очі; б) бета-хвилі з частотою коливань більше 13 Гц (частіше 16-30) і амплітудою до 15 мкВ, на «нормальних» електроенцефалограмах вони симетричні і особливо характерні для лобової області; в) дельта-хвилі, що мають частоту 0,5-3 Гц і амплітуду до 20-40 мкВ; г) тета-хвилі з частотою 4-7 Гц і з амплітудою в тих же межах.

ЩО ПОТРІБНО ВІД ПАЦІЄНТА