Реоенцефалографія (РЕГ)

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ

Метод вивчення мозкового кровотоку шляхом виявлення змін електричного опору вмісту черепа, обумовленого в основному об`ємними коливаннями кровонаповнення і частково станом швидкості кровотоку в мозкових та екстракраніальних судинах при проходженні через нього змінного струму високої частоти.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

Запис РЕГ виробляється спеціальним приладом реоенцефалографом або електроенцефалографом з реографічною приставкою, яка представляє собою генератор високочастотного струму (120 кГц). Метод дозволяє досліджувати гемодинаміку в судинах як каротидного, так і вертебрально-базилярного басейну. У першому випадку електроди накладають на область соскоподібного відростка скроневої кістки і верхній край надбрівної дуги (фронтомастоідально відведення, FM), у другому - на потилицю та соскоподібний відросток (окціпітально-мастоідального відведення, ОМ).

ЩО ПОТРІБНО ВІД ПАЦІЄНТА