Послуги патентно-ліцензійного підрозділу

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ

Патентно-ліцензійний підрозділ:
1. Приймає заявки на винаходи (корисні моделі) і пересилає їх в ДП «Український інститут інтелектуальної власності» для експертизи, веде облік, листування з авторами щодо них.
2. Надає методичну допомогу при складанні авторами формули, опису винаходу та інших необхідних для заявки документів;
3. Контролює відповідність підготовлених матеріалів заявки Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Правилам складання і подання заявки на винахід...» від 27.02.2001р.
3.Приймає заявки на реєстрацію авторського права на твір та пересилає їх до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, веде облік та листування з авторами щодо них.
4. Організовує і контролює сплату ДП «Українському інституту інтелектуальної власності» необхідних зборів за дії, пов`язані з охороною прав на винаходи та корисні моделі.
5. Веде облік позитивних рішень щодо одержаних патентів, звітує про стан патентної роботи перед Вченою радою Інституту.
6. Консультує розробників НДР з питань патентно-ліцензійної роботи.
7. Контролює виконані підрозділами патентні дослідження на відповідність їх вимогам ДСТУ 3575-97.
8. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень при плануванні кандидатських та докторських дисертацій.

ПОВ'ЯЗАНІ СПІВРОБІТНИКИ