Лікування розсіяного склерозу

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ

1.Уніфікований протокол розроблений спеціалістами-невропатологами,які займаються проблемою розсіяного склерозу в Україні у дорослих і дітей.2.Призначення та індівідуальний підбір превентивної терапії:-лікування препаратами першої лінії хворих з невизначеним прогнозом при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу(бетаферон,інтерферон в-1а,в-1в,копаксон,ребіф);-лікування препаратами другої лінії хворих на розсіяний склероз з прогредієнтними типами перебігу(наталізумаб,окрелізумаб,мітоксантрон,терифлуномід,фінгалімод та ін.); симптоматична терапія.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

Нова розробка