Дослідити стан психічного здоров`я родичів осіб, залежних від алкоголю, і розробити програми психопрофілактики для представників цього контингенту

Дата початку

01.01.2021

Дата закінчення

31.12.2023

Шифр

НАМН.РА.8П.21

Розробити регістр хворих на епілепсію, що отримали хірургічне лікування у зв`язку з фармакорезистентністю

Дата початку

01.01.2021

Дата закінчення

31.12.2023

Шифр

НАМН.ЕХ.5П.21

Вивчити особливості формування цереброваскулярної недостатності у хворих молодого віку з артеріальною гіпертензією

Дата початку

01.01.2021

Дата закінчення

31.12.2023

Шифр

НАМН.ЦМ.4П.21

Вивчити особливості суїцидальної поведінки при уніполярних депресивних та біполярних афективних розладах у осіб, які проживають в умовах постійного стресового впливу

Дата початку

01.01.2021

Дата закінчення

31.12.2023

Шифр

НАМН.СП.7П.21

Роль порушень нічного сну у розвитку когнітивних розладів у хворих з судинними та демієлінізуючими захворюваннями

Дата початку

01.01.2021

Дата закінчення

31.12.2023

Шифр

НАМН.НС.6П.21

Вивчити механізми ендо- та екзогенної нейростероїдної регуляції емоційних і когнітивних функцій при алкогольній залежності

Дата початку

01.01.2021

Дата закінчення

31.12.2023

Шифр

НАМН.НР.2Ф.21

Розробити реабілітаційні програми мобілізації процесів компенсаторно-адаптивної нейропластичності при хворобі Паркінсона

Дата початку

01.01.2020

Дата закінчення

31.12.2022

Шифр

НАМН.ХП.2П.20

Розробити алгоритм вибору способу хірургічного лікування невралгії трійчастого нерву

Дата початку

01.01.2020

Дата закінчення

08.12.2022

Шифр

НАМН.НТ.3П.20

Розробити алгоритм обрання оптимальної комплексної терапії хворих, залежних від алкоголю

Дата початку

01.01.2020

Дата закінчення

31.12.2022

Шифр

НАМН.ТА.1П.20

Вивчити можливості використання даних біометричного моніторингу у дітей з епілепсіями

Дата початку

01.01.2020

Дата закінчення

31.12.2022

Шифр

НАМН.МЕ.10П.20

Спадкові та соціально-стресові фактори в генезі та розвитку рекурентних депресій

Дата початку

01.01.2020

Дата закінчення

31.12.2022

Шифр

НАМН.СФ.1Ф.20

Розробити алгоритм нейрореабілітаційних заходів у хворих, що перенесли мозковий інсульт

Дата початку

01.01.2019

Дата закінчення

31.12.2021

Шифр

НАМН.АР.9П.19

Вивчити клініко-патогенетичні, нейробіологічні та біохімічні механізми нейропластичності як основи адаптації при демієлінізуючій та дегенеративній патології

Дата початку

01.01.2019

Дата закінчення

31.12.2021

Шифр

НАМН.НД.8Ф.19

Вивчити механізми та закономірності функціонування перцептивно-інформаційних процесів неусвідомлюваного рівня у хворих на афективні розлади

Дата початку

01.01.2019

Дата закінчення

31.12.2021

Шифр

НАМН.ПП.7Ф.19

Вивчити клініко-патогенетичні механізми перебігу цереброваскулярних порушень у хворих після кардіохірургічних втручань

Дата початку

01.01.2016

Дата закінчення

31.12.2018

Шифр

НАМН.КВ.2П.16

Дослідити адаптогенні та патогенні ефекти алкоголю в умовах гібридної війни і розробити заходи мінімізації шкідливих наслідків його вживання

Дата початку

01.01.2016

Дата закінчення

31.12.2018

Шифр

НАМН.ГВ.3П.16

Вивчити фактори прогнозу формування, перебігу та виходу депресивних розладів з метою розробки ефективних засобів терапії та реабілітації

Дата початку

01.01.2016

Дата закінчення

31.12.2018

Шифр

НАМН.ДР.2П.16

Розробити методи ранньої діагностики, профілактики, лікування і реабілітації пацієнтів з хворобою Вільсона-Коновалова

Дата початку

01.01.2016

Дата закінчення

31.12.2018

Шифр

НАМН.ХВ.1П.16

Вивчити роль факторів нейропластичності у формуванні когнітивних порушень та їх корекції у осіб з алкогольною залежністю з постстресовими розладами

Дата початку

01.01.2017

Дата закінчення

31.12.2019

Шифр

НАМН.ФН.3Ф.17

Вивчити механізми формування фармакорезистентних лицьових симпаталгій та провести експериментально-морфологічне обгрунтування їх нейрохірургічного лікування

Дата початку

01.01.2017

Дата закінчення

31.12.2019

Шифр

НАМН.ЛС.2Ф.17

Визначити значення поліморфізму генів системи цитохромів Р-450 в механізмах виникнення фармакорезистентних форм епілепсій у дітей, оптимізувати підходи до діагностики та лікування

Дата початку

01.01.2017

Дата закінчення

31.12.2019

Шифр

НАМН.ПГ.9Ф.17

Вивчити механізми цереброваскулярних порушень у хворих на метаболічний синдром

Дата початку

01.01.2017

Дата закінчення

31.12.2019

Шифр

НАМН.МС.4Ф.17

Вивчити механізми формування спадкової схильності до розсіяного склерозу та оцінити ризик розвитку сімейних форм цього захворювання

Дата початку

01.01.2017

Дата закінчення

31.12.2019

Шифр

НАМН.РС.1Ф.17

Вивчити механізми формування постстресових розладів у комбатантів та цивільних осіб, що пережили бойові дії, і розробити оптимальні моделі медико-психологічної реабілітації

Дата початку

01.01.2016

Дата закінчення

31.12.2018

Шифр

НАМН.ПР.12Ф.16

Вивчити порушення центральних медіаторно-метаболічних механізмів пластичності мозку при алкогольній залежності та розробити методи їх корекції

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

31.12.2020

Шифр

Вивчити ранні біологічні предиктори розвитку нейродегенеративної патології та розробити підходи щодо попередження порушень функції мозку (експериментальне дослідження)

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

31.12.2020

Шифр

НАМН.ПН.5Ф.18

Дослідити механізми формування хвороби малих судин головного мозку

Дата початку

01.01.2016

Дата закінчення

31.12.2018

Шифр

НАМН.МС.11Ф.16

Розробити критерії діагностики та прогнозу травматичної хвороби головного мозку, а також заходи нейрореабілітації у віддаленному періоді вибухової закритої черепно-мозкової травми

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

31.12.2020

Шифр

НАМН.ТХ.4П.18

Дослідити стан психічного здоров`я у внутрішньо переміщених осіб (спектр психічних розладів, чинники формування, діагностика, реабілітація)

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

31.12.2020

Шифр

НАМН.ПЗ.6П.18

Дослідити шкідливі наслідки алкоголізації залежних від алкоголю осіб для їхнього мікросоціального оточення і розробити програми профілактики зазначених наслідків

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

31.12.2020

Шифр

НАМН.АМ.8П.18

Розробити шляхи оптимізації персоніфікованої медичної допомоги хворим на епілепсію, з урахуванням стану її надання, відновлення соціального функціонування і фармакоекономічних розрахунків за даними розробленого регістру

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

01.12.2020

Шифр

НАМН.ЕФ.5П.18

Визначити особливості формування терапевтично резистентних форм афективної патології змішаного типу (біполярного і шизоафективного розладів) та розробити методи їх лікування в умовах впровадження в Україні страхової медицини

Дата початку

01.01.2018

Дата закінчення

31.12.2020

Шифр

НАМН.РА.7П.18