Бічний аміотрофічний склероз

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОЛОГІЇ

Дегенеративні зміни відбуваються в корі головного мозку, в кірково-спинномозкових шляхах (які в основному проходять в бічних канатиках спинного мозку) та в передніх рогах спинного мозку.

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ І ДІАГНОСТИКИ

Біологічний зворотній зв`язок (БОС) за показниками електроміограми, електроенцефалографії, електрокардіографії і частоти дихання

БОС-процедура полягає в непереривному моніторингу в режимі реального часу певних фізіологічних показників і свідоме управління ними за допомогою мультимедійних, ігрових і інших прийомів в заданій області значень. БОС-інтерфейс являє для людини свого роду «фізіологічне дзеркало», в якому відображаються його внутрішні процеси. Таким чином, протягом курсу БОС-сеансів можливо посилити або послабити даний фізіологічний показник (частота дихання, нормалізація частотного спектру мозкових структур, нервово-м`язової передачі). Тобто, рівень тонічної активації тієї регуляторної системи, чию активність даний показник відображає.

ЕТІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ

ЧАСТОТА ЗАХВОРЮВАННЯ

ГРУПИ РИЗИКУ

ОСНОВНІ СИМПТОМИ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ