Хвороба Паркінсона та паркінсонізм

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОЛОГІЇ

Хвороба Паркінсона-хронічне прогресуюче захворювання,переважно пов`язане з дегенерацією дофаминергічних нейронів з накопиченням у них патологічного білку альфа-синуклеїну.Захворювання не є фатальним,але суттєво впливає на якість життя та потребує постійного динамічного нагляду з боку фахівця-невролога й своєчасної регулярної корекції схеми лікування.Реабілітаційні заходи обов`язково включають немедикаментозні методи моторної,когнитивної,емоційної підтримки

ЕТІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ

ЧАСТОТА ЗАХВОРЮВАННЯ

ГРУПИ РИЗИКУ

ОСНОВНІ СИМПТОМИ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ