Вчена рада Інституту

Склад Вченої ради

Лінський

Ігор

Володимирович

посада: Директор Інституту, завідувач відділу невідкладної психіатрії та наркології

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Марута

Наталія

Олександрівна

посада: Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу пограничної психіатрії

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ пограничної психіатрії

Кутіков

Олександр

Євгенович

посада: Учений секретар Інституту

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Берченко

Ольга

Григорівна

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор біол. наук

вчене звання: Професор

Лабораторія нейрофізіології, імунології та біохімії

Богданова

Ірина

Вячеславівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: доктор медичних наук

вчене звання: Старший науковий співробітник

Відділ аутоімунних і дегенеративних захворювань нервової системи. Центр розсіяного склерозу

Волошин

Петро

Власович

посада: Головний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Волошина

Наталія

Петрівна

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ аутоімунних і дегенеративних захворювань нервової системи. Центр розсіяного склерозу

Денисенко

Михайло

Михайлович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: Старший науковий співробітник

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Дубенко

Андрій

Євгенійович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Забродіна

Людмила

Петрівна

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Кандидат біол.наук

вчене звання: -

Відділ медицини сну

Колєснік

Тетяна

Миколаївна

посада: Зав. відділу наукової організації неврологічної, психіатричної допомоги, ПЛР та ІЗ

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ
Бібліотека Інституту

Колядко

Світлана

Петрівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: доктор мед.наук

вчене звання: ст. науч. співроб. (доцент)

Відділ пограничної психіатрії
Відділення пограничної психіатрії

Кузьмінов

Валерій

Никифорович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: старший науковий співробітник

Лакинський

Роман

Вікторович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: -

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Мінко

Олександр

Іванович

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ клінічної та соціальної наркології

Міщенко

Владислав

Миколайович

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор мед.наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Міщенко

Тамара

Сергіївна

посада: Головний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед.наук

вчене звання: Професор

Відділ медицини сну

Максимова

Людмила

Олегівна

посада: Завідувачка відділенням

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення

Нікішкова

Ірина

Миколаївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ аутоімунних і дегенеративних захворювань нервової системи. Центр розсіяного склерозу

Підкоритов

Валерій

Семенович

посада: Завідувач відділом

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ клінічної, соціальної та дитячої психіатрії

Пісоцька

Олена

Володимирівна

посада: Головний лікар

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Панько

Тамара

Василівна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Посохов

Микола

Федорович

посада: Завідувач відділення

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Доцент

Відділ функціональної нейрохірургії з групою патоморфології

Суслова

Людмила

Василівна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Танцура

Людмила

Миколаївна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Шестопалова

Людмила

Федорівна

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор психол. наук

вчене звання: Професор

Відділ медичної психології

Нормативні документи Вченої ради

please Stay tuned for more

Рішення вченої ради

please Stay tuned for more

Контакти Вченої ради

Контакти Вченої ради ДУ ІНПН НАМН України

Голова Вченої ради - ЛІНСЬКИЙ Ігор Володимирович, д-р мед. наук, проф., директор Інституту
Заст. Голови Вченої ради - МАРУТА Наталія Олександрівна, д-р мед. наук, проф., заступник директора Інституту з наукової роботи
Секретар Вченої ради - КУТІКОВ Олександр Євгенович, канд. біол. наук, доц., учений секретар Інституту
Адреса: вул. Академіка Павлова, 46, 61068, м. Харків; ДУ ІНПН НАМН України, 1 поверх, Наукова частина
Тел.: (057) 738 11 42
Факс: (057) 738 33 87
email: akutikov@ukr.net