СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д64.566.01

Загальна інформація про Cпеціалізовану вчену раду

Утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №894 від 10.10.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями
14.01.15 «Нервові хвороби»
14.01.16 «Психіатрія»
Голова Ради: Лінський Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в.о. директора, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
Заступник голови: Мінко Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
Вчений секретар: Погуляєва Тетяна Миколаївна, кандидат медичних наук, молодший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
Термін повноважень з 10 жовтня 2022 р. до 10 жовтня 2025 р.
Контактна інформація
e-mail: lapcik2016@gmail.com
ks +38 (050) 574-68-74
(Погуляєва Тетяна Миколаївна)

Склад Спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
1. Лінський Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, в.о. директора, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16

Заступник голови:
2. Мінко Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології ,психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16

Вчений секретар:
3. Погуляєва Тетяна Миколаївна, кандидат медичних наук, молодший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15

Члени ради:
4. Василовський Віталій Вадимович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
5. Венгер Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.16.
6. Волошина Наталія Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
7. Дельва Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Полтавський державний медичний університет, спеціальність 14.01.15
8. Денисенко Михайло Михайлович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
9. Дубенко Андрій Євгенійович, доктор медичних наук, професор, провідний співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
10. Кожина Ганна Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.16
11. Маркова Маріанна Владиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.16
12. Марута Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
13. Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 14.01.15
14. Міщенко Владислав Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
15. Підкоритов Валерій Семенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
16. Танцура Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
17. Федченко Вікторія Юріївна, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
18. Черненко Максим Євгенович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
19. Шкробот Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.15

Оголошення про наступні захисти

Номер протокола 2

Дата 15.03.2024

Прізвище ім'я по-батькові

ТАРЯНИК КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

Спеціальність:

14.01.15 - неврологія
(доктор медичних наук)

Прізвище ім'я по-батькові

Спеціальність:

Тема дисертації:

Номер протокола 1

Дата 26.01.2024

Прізвище ім'я по-батькові

ЯРОСЛАВЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 - психіатрія
(доктор медичних наук)

Прізвище ім'я по-батькові

Спеціальність:

Тема дисертації:

Номер протокола 2

Дата 08.11.2023

Прізвище ім'я по-батькові

ГОВБАХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 - неврологія
(доктор медичних наук)

Прізвище ім'я по-батькові

Спеціальність:

Тема дисертації:

Номер протокола 1

Дата 05.09.2023

Прізвище ім'я по-батькові

КОЗЕРАЦЬКА ОЛЕНА АНДРІЇВНА

Спеціальність:

14.01.16 - психіатрія
(доктор медичних наук)

Прізвище ім'я по-батькові

Спеціальність:

Тема дисертації:

Номер протокола 1

Дата 07.12.2022

Прізвище ім'я по-батькові

МАНЬКОВСЬКИЙ Дмитро Станіславович

Спеціальність:

14.01.15 - неврологія
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ НЕВРОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ З ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (КЛІНІЧНИЙ ПАТОМОРФОЗ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУ)

Прізвище ім'я по-батькові

Спеціальність:

Тема дисертації: