СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д64.566.01

Загальна інформація про Cпеціалізовану вчену раду

Утворена відповідно до наказу МОН України від 22.12.2016 №1604 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями
14.01.15 «Нервові хвороби»,
14.01.16 «Психіатрія» та
14.01.17 «Наркологія» строком на два роки.

Голова Ради: Волошин Петро Власович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15.

Заступник голови: Лінський Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.17.

Вчений секретар: Байбарак Наталія Анатоліївна, к.мед.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16.

Термін повноважень з 22 грудня 2016 року до 22 грудня 2019 року

Контактна інформація
e-mail: baybarakn@gmail.com
ks +38 (067) 9772425
(Байбарак Наталія Анатоліївна)

Склад Спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Волошин Петро Власович, д.мед.н., професор, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15.

Заступник голови:
Лінський Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.17.

Вчений секретар:
Байбарак Наталія Анатоліївна, к.мед.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16.

Члени ради:
1. Артемчук Анатолій Пилипович, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.17
2. Берченко Ольга Григорівна, д.біол.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, спеціальність 14.01.17
3. Волошина Наталія Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
4. Григорова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології №2, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.15
5. Дубенко Андрій Євгенійович, д.мед.н., професор, провідний науковий cпівробітник, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, спеціальність 14.01.15
6. Кожина Ганна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.16
7. Колядко Світлана Петрівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
8. Марута Наталія Олександрівна, д.мед.н., професор, заступник директора, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
9. Мінко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.17
10. Міщенко Тамара Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
11. Морозова Ольга Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.15
12. Михайлов Борис Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.16
13. Підкоритов Валерій Семенович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16
14. Сосін Іван Кузьмич, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.17
15. Сухоруков Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.16 «Психіатрія»
16. Танцура Людмила Миколаївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», спеціальність 14.01.15
17. Чугунов Вадим Віталійович, д.мед.н., завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету, спеціальність 14.01.16.

Оголошення про наступні захисти

Номер протокола 11

Дата 21.10.2019

Прізвище ім'я по-батькові

СУХОНОСОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Спеціальність:

14.01.15 – неврологія
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЕПІЛЕПТИЧНИХ СИНДРОМІВ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Прізвище ім'я по-батькові

ЛОГВІНЕНКО ГАННА ВІКТОРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

НЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНДРОМУ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПАТОБІОМЕХАНІЧНИХ ЗМІН ХРЕБТА

Номер протокола 10

Дата 16.10.2019

Прізвище ім'я по-батькові

ОПРЯ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

ШИЗОФРЕНІЯ З КОМОРБІДНОЮ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ, РЕАБІЛІТАЦІЯ)

Прізвище ім'я по-батькові

САВКА СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ, АСОЦІЙОВАНИХ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ

Номер протокола 9

Дата 27.09.2019

Прізвище ім'я по-батькові

ГАПОНОВ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

Спеціальність:

14.01.17 – наркологія
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ: ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Прізвище ім'я по-батькові

ЧЕРНЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

ФОРМУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У КОМБАТАНТІВ (ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОФІЛАКТИКА, ТЕРАПІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ).

Номер протокола 8

Дата 05.07.2019

Прізвище ім'я по-батькові

КУЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ (ФІЗИЧНОЇ) РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ПОСТКОМАТОЗНИХ ТРИВАЛИХ РОЗЛАДАХ СВІДОМОСТІ

Прізвище ім'я по-батькові

ЖИВІЛОВА ЯНА СЕРГІЇВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЛІКАРНІ З СУВОРИМ НАГЛЯДОМ

Номер протокола 7

Дата 02.07.2019

Прізвище ім'я по-батькові

ФЕДЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

ФАКТОРИ ПРОГНОЗУ ФОРМУВАННЯ, ПЕРЕБІГУ ТА ВИХОДУ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ (КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПІДХОДИ)

Прізвище ім'я по-батькові

ЛИЗАК ОКСАНА ЛЮБОМИРІВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

ОПТИМІЗАЦІЯ КОРОТКОФОКУСНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ З КОМОРБІДНИМИ СТАНАМИ В СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Номер протокола 6

Дата 27.06.2019

Прізвище ім'я по-батькові

ВАСИЛОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАДИМОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

ПРОГРЕДІЄНТНІ ТИПИ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ, ПРОГНОЗ ТА НОВІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ

Прізвище ім'я по-батькові

РЯБОКОНЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

ЗМІШАНІ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ (КЛІНІЧНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ)

Номер протокола 5

Дата 05.06.2019

Прізвище ім'я по-батькові

НЕКРАСОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНДИЛОГЕННИХ ПОРУШЕНЬ КРОВООБІГУ У ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ

Прізвище ім'я по-батькові

МОСЕЙКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АТИПОВИХ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ПРОСТОЇ ФОРМИ ШИЗОФРЕНІЇ (СЕМІОТИЧНІ ВАРІАНТИ ДЕБЮТУ, ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНО-ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ)

Номер протокола 4

Дата 17.04.2019

Прізвище ім'я по-батькові

КУШНІР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія
(доктор медичних наук)

Тема дисертації:

СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ ПРОТИ ЖИТТЯ ОСОБИ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ (РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ, МАРКЕРИ ПРОГНОЗУ, ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ)

Прізвище ім'я по-батькові

ШАЛЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

КЛІНІКО-НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕМОТОРНИХ СИМПТОМІВ НА ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА, МОЖЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ СЕРЕДНЬОГО І ПОХИЛОГО ВІКУ

Номер протокола 3

Дата 03.04.2019

Прізвище ім'я по-батькові

МАРТИНЕНКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ З ЕКСТРЕМАЛЬНО НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА (КЛІНІКА, НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ)

Прізвище ім'я по-батькові

МІРОШНИКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

КЛІНІКО-НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Номер протокола 2

Дата 27.03.2019

Прізвище ім'я по-батькові

КИДОНЬ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ З ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ВЖИВАННЯМ КАНАБІНОЇДІВ

Прізвище ім'я по-батькові

КРИШТАЛЬ ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

ПСИХООСВІТА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

Номер протокола 1

Дата 06.02.2019

Прізвище ім'я по-батькові

ДІДКОВА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

КЛІНІКО-НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА, НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УСКЛАДНЕНЬ МІГРЕНІ (МІГРЕНОЗНИЙ СТАТУС ТА МІГРЕНЬ-ІНДУКОВАНИЙ ІНСУЛЬТ)

Прізвище ім'я по-батькові

НАДКЕВИЧ АНДРІЙ ЛОНГІНОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВКЛЮЧЕННЯМ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ У ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ РЕФЛЕКТОРНИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ І СУПУТНІМ ОСТЕОДЕФІЦИТОМ

Номер протокола 12

Дата 28.12.2018

Прізвище ім'я по-батькові

ЗАВОРОТНИЙ В ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 - психіатрія

Тема дисертації:

Посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців (клініко-психопатологічні особливості, діагностика, терапія).

Прізвище ім'я по-батькові

РОМАШ ІВАН РОМАНОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 - психіатрія

Тема дисертації:

Порушення вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію на тлі застосування атипових нейролептиків та шляхи корекції

Номер протокола 11

Дата 27.12.2018

Прізвище ім'я по-батькові

ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

Стани залежності у хворих на параноїдну шизофренію

Прізвище ім'я по-батькові

САМОЙЛОВА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

Розлади адаптації у дітей із родин вимушених переселенців (клінічні особливості, діагностика, мішені психотерапії)

Номер протокола 10

Дата 07.11.2018

Прізвище ім'я по-батькові

ВОЛОХ ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 –нервові хвороби

Тема дисертації:

Оптимізація діагностики та лікування хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію з урахуванням структурно-функціонального стану бета-адренорецепторної системи

Прізвище ім'я по-батькові

СЕРІКОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШИЗОАФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ НА ЕТАПАХ АКТИВНОЇ, СТАБІЛІЗУЮЧОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Номер протокола 9

Дата 10.10.2018

Прізвище ім'я по-батькові

ВОЛОСОВЕЦЬ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби (доктор медичних наук)

Тема дисертації:

Клініко-патогенетична характеристика та фактори ризику гострого ішемічного інсульту залежно від часу виникнення: особливості діагностики, лікування та прогнозу

Прізвище ім'я по-батькові

ПАЛЄНКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Клініко-метаболічні, молекулярно-генетичні та нейрофізіологічні особливості перебігу дисциркулятроної енцефалопатії ІІ стадії у осіб з ожирінням

Номер протокола 8

Дата 12.09.2018

Прізвище ім'я по-батькові

ДЕНИСЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

Адиктивні розлади в структурі невротичної хвороби (клініка, діагностика, терапія)

Прізвище ім'я по-батькові

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Спеціальність:

14.01.17 — наркологія

Тема дисертації:

Клініко-психопатологічні особливості запійних форм алкогольної залежності з урахуванням геліогеофізичних факторів та біологічних ритмів

Номер протокола 7

Дата 13.06.2018

Прізвище ім'я по-батькові

МЄДВЄДКОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ІШЕМІЧНИЙ ПІВКУЛЬОВИЙ ІНСУЛЬТ (ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ)

Прізвище ім'я по-батькові

МАРКОВСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Клініко-біохімічні та морфологічні аспекти розсіяного склерозу

Номер протокола 6

Дата 31.05.2018

Прізвище ім'я по-батькові

САМОЙЛОВА ГАННА ПЕТРІВНА

Спеціальність:

14.01.15 ˗ нервові хвороби

Тема дисертації:

Клініко-нейрофізіологічні та імунологічні аспекти діагностики і прогнозу різних форм міастенії

Прізвище ім'я по-батькові

ШАНДЮК ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Спеціальність:

14.01.15 ˗ нервові хвороби

Тема дисертації:

Особливості перебігу гострого та відновного періодів атеротромботичного та кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту залежно від стану системи фібринолізу

Номер протокола 5

Дата 30.05.2018

Прізвище ім'я по-батькові

БІЛОУС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

Продромальний період психозу (клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування, критерії діагностики і принципи раннього втручання)

Прізвище ім'я по-батькові

БОЙКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

Клініко-психопатологічна характеристика аутоагресивної поведінки у пацієнтів з першим психотичним епізодом, її комплексна терапія та профілактика з урахуванням біологічних ритмів

Номер протокола 4

Дата 27.04.2018

Прізвище ім'я по-батькові

СТЕПАНЧЕНКО КОНСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 - нервові хвороби

Тема дисертації:

Головний біль напруження у підлітків: механізми формування, перебіг, терапія, прогноз

Прізвище ім'я по-батькові

РАДЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Спеціальність:

14.01.17 – наркологія

Тема дисертації:

Клініко-патогенетичні, патопсихологічні та імунологічні особливості перебігу опіоїдної залежності у жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози

Номер протокола 3

Дата 28.02.2018

Прізвище ім'я по-батькові

МАКЕДОНСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Особливості розвитку і перебігу епілепсії у дітей, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою тіла

Прізвище ім'я по-батькові

ФЕДОРЧЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Особливості діагностики та лікувальної тактики різних видів запаморочення при неврологічній патології

Номер протокола 2

Дата 14.02.2018

Прізвище ім'я по-батькові

МУРАТОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Патогенетичні механізми реалізації транскраніальної магнітної стимуляції в оптимізації лікування різних форм фармакорезистентної епілепсії (клініко-експериментальне дослідження)

Прізвище ім'я по-батькові

БУЗДИГАН ОЛЕНА ГРИГОРІВНА

Спеціальність:

14.01.16 – психіатрія

Тема дисертації:

Оптимізація психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей

Номер протокола 1

Дата 24.01.2018

Прізвище ім'я по-батькові

КОНДРАТЮК КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Особливості перебігу і критерії прогнозу внутрішньомозкових крововиливів у мозочок у гострому періоді

Прізвище ім'я по-батькові

НОСАТОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Спеціальність:

14.01.15 – нервові хвороби

Тема дисертації:

Оптимізація лікування дисциркуляторних енцефалопатій аутогемотерапією НВЧ- модифікованою кров,ю