> Максим Черненко

Черненко Максим Євгенович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: -

email: mchernenko78@inpn.org.ua

телефон: +38(057)738-31-41

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Лікар-невропатолог

Наукові:

Розсіяний склероз, клініка, етіологія, патогенез, патогенетична терапія.
Напрями наукових досліджень: патогенез розсіяного склерозу, роль гематоенцефалічного бар`єру у патогенезі розсіяного склерозу, роль нейропластичності у розвитку, перебігу розсіяного склерозу.

Клінічна діяльність

Нейроінфекції хронічні

Нейроінфекції - надзвичайно гетерогенна група поширених захворювань центральної та периферичної нервової системи, які характеризуються, як правило, важким перебігом, високою летальністю і стійкою інвалідизацією.

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

Наукова діяльність

Ендолюмбальне введення глюкокортикорїдів

Інвазивний метод лікування

Лікування розсіяного склерозу

Впровадження уніфікованого протоколу лікування розсіяного склерозу в Україні.

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

Стаж:

15

науковий

16

клінічний

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

«Магнітно-резонанснатомографія в неврології», (ХМАПО, 2014)
«Сучасні принципи діагностики та лікування захворювань нервової системи»,(ХМАПО, 2015)