Воробйова Тетяна Германівна

посада: Лікар-невропатолог

науковий ступінь: -

вчене звання: -

email: vorobieva@inpn.org.ua

телефон: +38 (057) 738-31-41

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Лікар-невропатолог

Наукові:

Розсіяний склероз, патогенетична терапія, загальні захворювання нервової системи

Клінічна діяльність

Больові синдроми у спині та шиї вертебрального та не вертебрального походження

Нейроінфекції хронічні

Нейроінфекції - надзвичайно гетерогенна група поширених захворювань центральної та периферичної нервової системи, які характеризуються, як правило, важким перебігом, високою летальністю і стійкою інвалідизацією.

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

ГРАНТИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

V Національний конгрес  неврологів, психіатрів та наркологів України `Неврологічна, психіатрічна та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики`, 14-16 березня 2017 р., м. Харків.

Стаж:

35

клінічний

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

Вища кваліфікаціонна категорія (Харківська академія післядипломної освіти).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ