Тіткова Анна Маратівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб.

email: nbi.titkova@inpn.org.ua

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Наукові:

Біохімія

Стаж:

43

науковий